Soutěž o knihy Milana Kundery (Život je jinde a Kniha smíchu a zapomnění)

Soutěžíme o knihy, jejichž autorem je Milan Kundera. Deset soutěžících vyhraje balíček dvou knih: Život je jinde a Kniha smíchu a zapomnění.

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA

Správné odpovědi na soutěžní otázky

1. Kdy se narodil spisovatel Milan Kundera? (1. 4.) 1929
2. Ve kterém roce vyšla Kniha smíchu a zapomnění poprvé v Torontu? 1981

Výherci

1. Leopold Vala
2. Hana Smetanová
3. Jana Hrušková
4. Iva Větrovcová
5. Alena Veselá
6. Vlasta Ratajová
7. Marie Sedláčková
8. Hana Křížová
9. Olga Réblová
10. Diana Králová

Blahopřejeme!!!

* * * * * 

Milan Kundera napsal Knihu smíchu a zapomnění česky; poprvé vyšla francouzsky pod názvem Le livre du rire et de l'oubli v Éditions Gallimard roku 1979. Česky vyšla poprvé v nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp. v Torontu roku 1981. V češtině vychází až nyní.

Soutěž probíhá od 2. listopadu do 8. listopadu do 23,59 hod. v internetovém knihkupectví KNIHCENTRUM.CZ.

 

Klikněte na odkaz

CHCI SOUTĚŽIT

Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství ATLANTIS, kterému velice děkujeme.


Úplná pravidla


1. KNIHCENTRUM.CZ s. r. o., se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507, vyhlašuje soutěž pod názvem "Soutěž o knihy Milana Kundery (Život je jinde a Kniha smíchu a zapomnění)" a to za podmínek níže uvedených.

2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je KNIHCENTRUM.CZ s. r. o.

3. Soutěž probíhá v období od 1. listopadu 2017 do 8. listopadu 2017 do 23,59 hod. v internetovém knihkupectví KNIHCENTRUM.cz.

4. Výherci soutěže získají balíček dvou knih: Život je jinde a Kniha smíchu a zapomnění při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.

5. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník internetového knihkupectví www.KNIHCENTRUM.cz, který v rozhodném období správně zodpoví soutěžní otázky a vyplní soutěžní formulář. Z jedné e-mailové adresy bude do soutěže přijata pouze jedna odpověď.

6. Balíček dvou knih: Život je jinde a Kniha smíchu a zapomnění. získá 10 soutěžících, kteří nám vyplní soutěžní formulář a které vylosujeme. Chcete-li vyhrát, musíte být registrovanými zákazníky e-shopu KNIHCENTRUM.cz. 

7. Výherci budou zveřejněni na internetových stránkách e-shopu KNIHCENTRUM.cz do pěti pracovních dnů po ukončení soutěže. Výherci budou zároveň kontaktováni e-mailem.

8. Cena bude výhercům zaslána do dvou týdnů po ukončení soutěže.

9. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci KNIHCENTRUM.CZ s. r. o. a společnosti ve skupině PEMIC a. s., jakož i osoby blízké těmto zaměstnancům dle definice stanovené zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.

10. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže.

11. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.

12. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.

13. Pokud výherce po doručení výhry s touto výhrou nebude souhlasit, může ji zalsat poředatli zpět na své vlastní náklady.

14. Jakmile soutěžící projeví zájem účastnit se této soutěže dává KNIHCENTRUM.CZ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, fotografie a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení KNIHCENTRUM.CZ a má za následek vyloučení z další účasti v této soutěži, včetně ztráty nároku na předání ceny, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

15. Účastí v této soutěži dává soutěžící souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie, adresa, e-mailová adresa a jiné záznamy mohou být použity pro účely propagace KNIHCENTRUM.CZ včetně zasílání obchodních sdělení a KNIHCENTRUM.CZ může zdarma použít veškeré slovní projevy, fotografie a jiné záznamy soutěžícího, které pořídila v souvislosti s pořádáním, vyhodnocením této soutěže a předáním výhry, a to na období 5 let od počátku této soutěže. 

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz
Nenechejte si uniknout zajímavé články!
Informace o nových článcích, soutěžích, knihách a akcích Vám rádi pošleme e-mailem.
Související produkty
Čeština
Picture of Život je jinde
Čeština

Život je jinde

0.0 0
385 316
IHNED odesíláme
Čeština

Kniha smíchu a zapomnění

5.0 1
352 289
IHNED odesíláme
Like

Latest articles

Káva dodává energii, ale má také schopnost spojit lidi a vytvářet prostor pro kreativitu a inspiraci. A co by mohlo být lepším společníkem k šálku lahodné kávy než dobrá kniha?
Hledáte inspiraci na obědy, večeře, snídaně nebo dobroty ke kávě? Nová kuchařka populární foodblogerky Markéty Chovancové bude pro vás to pravé ořechové.
S radostí a bez stresu – tak zní podtitul nové kuchařky S Alishou v kuchyni, jejíž autorkou je úspěšná foodblogerka Alice Karmašová.