Začít hrát
 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem e-shopu www.KNIHCENTRUM.cz (dále jen „internetový obchod“) a dodavatelem objednaného zboží v hmotné podobě či nehmotné podobě je společnost KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27854507, DIČ CZ699002903, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31781 (dále jen „Prodávající“).

1.2. Zbožím v hmotné podobě se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v materiální podobě, jakož i zboží v digitalizované podobě dodávané na hmotném nosiči (dále jen „zboží“).

1.3. Zbožím v nehmotné podobě se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v digitalizované podobě dodávané elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě bez hmotného nosiče (dále jen „digitální obsah“). Obecné informace o funkčnosti digitálního obsahu, včetně jeho technických ochranných opatření, a obecné údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem jsou uvedeny v sekci Funkčnost a zabezpečení e-knih. Informace o funkčnosti a zabezpečení konkrétního digitálního obsahu jsou uvedeny v detailním zobrazení vybraného digitálního obsahu. Způsob nákupu a stažení digitálního obsahu z internetového obchodu jsou uvedeny v sekci Jak nakupovat e-knihy a Postup stažení e-knih. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka

2.1. Prezentace zboží a digitálního obsahu na těchto internetových stránkách nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).

2.2. V případě zboží je nabídkou na uzavření kupní smlouvy až řádné vyplnění objednávky konkrétního zboží zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu ze sekce Nákupní košík. Neprodleně po doručení této objednávky provozovateli internetového obchodu bude zákazník informován e-mailem o doručení objednávky, který však nemá povahu přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy. V tomto okamžiku již není možné objednávku měnit, jelikož je ihned předána do skladu k vyhodnocení dostupnosti zboží a zarezervování dostupných položek k jejich následnému zabalení a odeslání.
 
2.3. V případě digitálního obsahu je nabídkou na uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva zákazníka užít digitální obsah (dále jen „smlouva o dodání digitálního obsahu“) až řádné vyplnění objednávky konkrétního digitálního obsahu zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu ze sekce Nákupní košík. Neprodleně po doručení této objednávky provozovateli internetového obchodu bude zákazník informován e-mailem o doručení objednávky, který však nemá povahu přijetí nabídky na uzavření smlouvy o dodání digitálního obsahu. V tomto okamžiku již není možné objednávku měnit, jelikož je ihned předána k automatickému zpracování.
 
2.4. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží nebo smlouvy o dodání digitálního obsahu (oba druhy smluv dále jen „smlouva“). Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Koupě zboží, dodání digitálního obsahu, ceny a poplatky

3.1. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující vyřízení objednávky a předání zásilky dopravci k doručení zákazníkovi.

3.2. Smlouva o dodání digitálního obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je zákazníkovi zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Zákazník odesláním objednávky jím vybraného digitálního obsahu uděluje provozovateli internetového obchodu svůj výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že po objednání a zaplacení jím objednaného digitálního obsahu prostřednictvím internetového obchodu zákazníkovi zaniká právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu.


3.3. Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží a digitálního obsahu jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Cena zboží však neobsahuje cenu za služby spojené s dodáním (dále jen „dopravné“) a zaplacením zásilky (případné dobírkovné) obsahující objednané zboží. Dopravné a případné dobírkovné (poplatek dopravci za platbu při převzetí zásilky) je zákazníkovi vyčísleno před odesláním objednávky samostatnou částkou podle zákazníkem zvoleného typu přepravy a způsobu platby. V případě, kdy je jedna objednávka doručována ve více zásilkách, je zákazníkovi účtována cena za dopravu pouze jednou.

3.4. Provozovatel internetového obchodu neúčtuje zákazníkovi žádné poplatky v souvislosti s uzavřením smluv při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.). Zákazník hradí pouze takové náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb. Cena telekomunikačních prostředků na dálku je určena dle platných tarifů jednotlivých telekomunikačních společností (individuálně).
 
3.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem.
 
3.6. Zákazník se zavazuje převzít připravenou zásilku s objednaným zbožím od poštovního přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení (e-mailová nebo SMS zpráva) o připravení zásilky k doručení či osobnímu odběru. V případě porušení této smluvní povinnosti zákazník výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 100,- Kč (dle §1817 OZ), představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním zákazníkem nevyzvednuté zásilky, a tuto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit. Nárok na tuto platbu nevzniká v případě řádného odstoupení zákazníka od uzavřené kupní smlouvy.

3.7. Zřízením práva zákazníkovi užít digitální obsah je tomuto dáno pouze právo na zhotovení rozmnoženiny digitálního obsahu formou jeho stažení pro osobní potřebu. Zákazník bere na vědomí, že zpřístupněný digitální obsah je chráněn autorskými právy. Zákazník se zavazuje užít zpřístupněný digitální obsah pouze shora uvedeným způsobem a zejména se zavazuje tento dále nezpřístupňovat třetím osobám a tento neužívat dalšími způsoby porušujícími právní předpisy či autorská práva třetích osob. Zákazník nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví digitálního obsahu, držitele stažené rozmnoženiny a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření digitálního obsahu.

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Každá položka nabízená k prodeji v internetovém obchodě má na svém detailu uvedenou dostupnost. V případě dostupnosti „Ihned odesíláme“ provozovatel internetového obchodu předá zásilku s tímto zbožím dopravci nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání objednávky. V případě očekávaného dodání zboží na sklad (dále jen „předprodej“) je v dostupnosti uvedený termín naskladnění pouze orientační a termín předání zásilky s tímto zbožím dopravci je tedy závislý na skutečném termínu dodání tohoto zboží jeho dodavatelem na sklad internetového obchodu. Pokud objednávka obsahuje zboží na skladě i zboží v předprodeji, tak je expedována až jako kompletní. Provozovatel internetového obchodu neodpovídá za prodlení s dodáním zásilky s objednaným zbožím zákazníkovi z důvodů na straně dopravce. Internetový obchod vyřizuje zásilky pouze v rámci České republiky.
 
4.2. Doručení zásilky s objednaným zbožím na zákazníkem zvolené místo (KNIHCENTRUM.POINT, pobočka České pošty, atp.; dále jen „odběrní místo“) k osobnímu odběru za podmínek uvedených v sekci Ceny dopravy a Způsoby platby pro zvolené odběrní místo a stanovených provozovatelem tohoto odběrního místa.

Doprava na KNIHCENTRUM.POINT zdarma.
Doprava Českou poštou Balík NA POŠTU za 79,- Kč.
Doprava Českou poštou Balík DO BALÍKOVNY za 59,- Kč.
Doprava do DPD Pickup za 65,- Kč. (max váha do 15 kg)

Doprava na Zásilkovnu do 5 kg za 59,- Kč, od 5,01 kg za 79,- Kč. (max váha do 10 kg)

K dopravě se připočítává poplatek za zvolený způsob platby.
 

4.3. Doručení zásilky s objednaným zbožím na zvolenou dodací adresu za podmínek stanovených v sekci Ceny dopravy a Způsoby platby. Doručení zásilky je realizováno prostřednictvím dopravce dle výběru zákazníka, za dodacích podmínek takto vybraného dopravce.

Doprava Českou poštou Balík DO RUKY za 89,- Kč.
Doprava DPD za 99,- Kč.
Doprava Zásilkovna domů za 89 Kč. (max váha do 10 kg)

 
K dopravě se připočítává poplatek za zvolený způsob platby.

4.4. V případě digitálního obsahu provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zpřístupní objednaný digitální obsah prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v jeho objednávce neprodleně po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Tento e-mail obsahuje link pro stažení digitálního obsahu do zařízení zákazníka prostřednictvím internetové sítě.
 
4.5. Platba za objednané zboží se uskutečňuje jedním ze způsobů uvedených v sekci Způsob platby. V případě platby přímo internetovému obchodu je tato platba bez dalších poplatků ze strany provozovatele internetového obchodu. Pokud si zákazník zvolí způsob platby prostřednictvím dopravce nebo provozovatele odběrního místa, je tento způsob platby zpoplatněn částkou uvedenou u tohoto způsobu platby.

Platební karta on-line přes internet - zdarma.
Rychlý on-line převod přes internetové bankovnictví - zdarma.
Běžný bankovní převod - zdarma.
Edenred Benefits card - zdarma.
Benefity Plus - zdarma.
Twisto - zdarma

Dobírka - 36,- Kč.
Faktura - zdarma. Tento způsob platby je určen pouze pro státní instituce, školy a knihovny.

 
4.6. Platba za zboží způsobem Edenred Benefits card nebo Benefity plus na e-shopu www.KNIHCENTRUM.cz je umožněna pouze on-line. Nelze uplatnit při vyzvednutí zboží na prodejně.

4.7. Služba Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO 01615165 na základě faktury společnosti Twisto postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO ". V případě, že zákazník využije na www.KNIHCENTRUM.cz službu Twisto je povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží na účet společnosti Twisto payments a.s. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany zákazníka, akceptací objednávky ze strany prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží zákazníkem nebo využitím služby „Twisto“. Uživatel souhlasí s tím, že zvolením služby Twisto akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby "TWISTO". KNIHCENTRUM.cz s.r.o. nezaručuje nepřerušený a bezchybný přístup ke službě Twisto, ani nezávadnost a bezpečnost služby Twisto. Dále také neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi při realizaci služby Twisto, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou služby Twisto, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům zákazníka.

4.8. V případě objednávky obsahující digitální obsah je možná pouze bezhotovostní úhrada jedním ze způsobů uvedených v sekci Způsob platby dle výběru zákazníka bez dalších poplatků ze strany provozovatele internetového obchodu.

Platební karta on-line přes internet - zdarma.
Rychlý on-line převod přes internetové bankovnictví - zdarma.
Běžný bankovní převod - zdarma.


4.9. Odesláním objednávky zákazník uděluje provozovateli internetového obchodu výslovný souhlas se zasíláním faktur za objednané zboží a digitální obsah výhradně v elektronické podobě.

4.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. Záruční podmínky

Na zboží a digitální obsah zakoupený zákazníkem se vztahuje záruka v trvání dvou let. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží zákazníkem, resp. od okamžiku stažení digitálního obsahu zákazníkem. Záruční doba se ve smyslu § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“) prodlužuje o dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl zákazník povinen si zboží po vyřízení reklamace vyzvednout. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

6. Reklamační podmínky

6.1. Zákazník je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky.

6.2. Reklamace dodaného zboží a digitálního obsahu, nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání zákazníka vůči prodávajícímu, se uplatňují vyplněním reklamačního formuláře nebo písemnou formou (emailovou zprávou zaslanou na adresu: reklamace@knihcentrum.cz nebo písemně na adrese sídla prodávajícího) nebo osobně přímo na konkrétní prodejně, kde bylo zboží zákazníkem převzato. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží či digitální obsah bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže zákazník před jeho převzetím o vadě věděl.
 
6.3. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady má zákazník právo volby požadovat opravu či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 
6.4. V případě doručení zjevně mechanicky poškozeného zboží žádáme zákazníky o reklamaci této vady nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po převzetí zásilky.

6.5. V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy a to na náklady prodávajícího.

6.6. Zákazník má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží převzetí nového zboží.

7. Odstoupení od smlouvy

Pro odstoupení od smlouvy kontaktujte náš zákaznický servis na adrese obchod@knihcentrum.cz. Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy za podmínek, ve lhůtě a postupem uvedeným v poučení o možnosti odstoupení, které nalezne zde. Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který nalezne zde, avšak použití tohoto formuláře není jeho povinností.
Od smlouvy nelze odstoupit v případě zakoupení digitálního obsahu dodaného elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě bez hmotného nosiče.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle Podmínek zpracování osobních údajů.

9. Zpětný odběr obalů 
Společnost je zapojená do systému sdruženého plnění EKO_KOM - č. smlouvy KS202040000724.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
 
10.2. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto nákupního řádu s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.

10.3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z tohoto nákupního řádu, kde je tento proces srozumitelně popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

10.4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

11. Mimosoudní řešení sporů
11.1. Spotřebitel je oprávněn řešit spor prostřednictvím mimosoudního řízení. K řešení sporu je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ 000 20 869. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou následující: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně  nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).