Zasílání e-knih do čteček

Aby vám byly zakoupené e-knihy posílány přímo do čtečky je potřeba mít tuto službu ve čtečce podporovanou, registrovaný a spárovaný účet a evidovanou čtečku ve své poličce na KNIHCENTRUM.cz. Nutné je také připojení k wifi.

V tomto návodu zjistíte, jak zprovoznit službu ve čtečkách PocketBook, Kindle (Amazon účet) a jak evidovat čtečku na KNIHCENTRUM.cz.


Mám čtečku PocketBook - Send To PocketBook

1. Registrace služby Send To PockeBook

Službu si můžete nastavit přímo ve své čtečce.

Nastavení >>>Účty a synchronizace >>>Send To PocketBook

V registraci zadáte svůj e-mail a navolíte si heslo. Na zadanou mejlovou adresu obdržíte informační e-mail s žádostí o aktivaci služby.2. Aktivace služby Send To PocketBook

V aktivačním mejlu klikněte na "activation". Díky tomu bude aktivace potvrzena. Robrazí se okno k nastavení e-mailové adresy, na kterou si můžete nechat zasílat e-knihy (k nastavení na KNIHCENTRUM.cz).  Tato e-mailová adresa má podobu "něco@pbsync.com". Adresu uložte - "Save".

 

3. Povolení přijímání e-knih z KNIHCENTRUM.cz

Jakmile máte ve své poličce na KNIHCENTRUM.cz evidovanou  svou čtečku pod adresou "něco@pbsync.com" (viz další postup - Evidence čtečky na KNIHCENTRUM.cz) a zakoupíte si u nás první e-knihu, pošlete si ji do čtečky, čeká vás poslední krok. Obdržíte e-mail, kde vám bude oznámeno, že vám byl odeslán dokument z adresy "ebook@knihcentrum.cz". Jste vyzváni k přidání odesílací adresy "ebook@knihcentrum.cz" do vašeho listu, aby bylo možné z této adresy přijímat e-knihy automaticky. Povolíte kliknutím na příslušný odkaz.


Mám čtečku Kindle (účet Amazon)

Aby se vám e-knihy zasílaly do čtečky, je opět nutné mít registrovaný účet, tentokrát u Amazonu a s tímto účtem spárovanou čtečku. Bohužel s Amazonem je to složitější než u výše uvedených PocketBooků


1. Založení účtu na Amazon.com

Na stránce Amazon.com založte nového uživatele v pravém horním rohu - New Customer? Start here.


Vyplňte registrační formulář a potvrďte zadané údaje tlačítkem Create your Amazon account.


 2. Spárování čtečky a Amazon účtu

Otevřete záložku nastavení ve vaší čtečce - Settings.

Dále zvolte Registration.


Čtečku spárujete kliknutím na první pole: If You Already Have an Amazon Account. Druhá možnost nabízí variantu registrace bez využití webových stránek v kroku 1.


V posledním kroku stačí vyplnit přihlašovací formulář. Doplníte údaje uvedené při registraci.


3. Jak zjistíte e-mail, na který se budou zasílat e-knihy?

Svůj amazon e-mail, potřebný pro evidenci čtečky na KNIHCENTRUM.cz, zjistíte opět na stránce Amazon.com. V horním pravém rohu se přihlašte vyplněním přihlašovacích údajů.


Dále klikněte v pravé horní části na odkaz Your Account a následně na položku Manage Your Content and Devices.


Přepněte se do záložky Your Devices a zde uvidíte svou čtečku Kindle. Když na ni kliknete, zobrazí se vám všechny informace, včetně e-mailu ve tvaru "něco@kindle.com".4. Povolení příjmu dokumentů/e-knih

Stále jste přihlášení na Amazon.com a nacházíte se v nastavení Manage Your Content and Devices. Nyní vyberte záložku Settings a srolujte dolů na oddíl Personal Document Settings a následně Approved Personal Document E-mail List. Zde uvidíte seznam povolených emailových adres a nebo můžete přidat novou pomocí Add a new approved e-mail address. Adresa, ze které odesíláme do čtečky e-knihy má tvar "ebook@knihcentrum.cz". Tuto tedy přidejte.

 

 

Evidence čtečky na KNIHCENTRUM.cz

1. Po přihlášení na KNIHCENTRUM.cz klikněte na své jméno v pravém horním rohu, tímto se dostanete do svého účtu.


2. Z nabídky vyberte pole Moje polička

Dále zvolte Mé čtečky e-knih.Zobrazí se pole k přidání nové čtečky - zde uveďte e-mail, na který mají být e-knihy zasílány tedy tvar "něco@kindle.com" pro účet Amazon, "něco@pbsync.com" pro účet u PocketBook.
Chcete-li e-knihy automaticky posílat do této čtečky, zatrhněte pole "E-knihy poslat do této čtečky automaticky".
Potvrďte polem "Přidat čtečku".


Již zakoupené e-knihy si z poličky do čtečky můžete poslat odkazem pod každou e-knihou.


POZOR! Soubory větší než 50Mb nejdou zaslat přímo do čtečky.