Začít hrát
 

E-kniha

Vlak do Moskvy

Manufacturer: Aurora

IHNED po uhrazení objednávky si můžete stáhnout e-knihu.

Availability: e-kniha IHNED ke stažení
339 Kč
339 Kč
Label
V povojnovom Rusku 50. a 60. rokov sa aj dievcˇensky´ sen mo^zˇe statˇ aktom vzdoru. V tomto strhujúcom a dojímavom románe o rodinných tajomstvách, vášni a strate, vytrvalosti a sile ambícií, sa mladá žena, v povojnovom Rusku 50. a 60. rokov, pokúsi zmieriť so svojou tragickou minulosťou a zároveň sa nevzdať nádeje na lepšiu budúcnosť. Román z nedávnej minulosti inšpirovaný skutočným príbehom je vo svetle súčasných udalostí najlepším odkazom toho, že tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu. V ospalom mestecˇku za zˇeleznou oponou zˇije mlada´ dievcˇina Sasˇa v dome, ktory´ ukry´va mnoho tajomstiev. Jedny´m z nich je aj jej sen statˇ sa herecˇkou. Kedˇ sa rozhodne odi´stˇ sˇtudovatˇ herectvo do Moskvy, vzoprie sa matke aj stary´m rodicˇom, a za´rovenˇ opusti´ svoju prvu´ la´sku Andreja. Pred odchodom objavi´ tajny´ vojnovy´ denni´k svojho stry´ka Kolˇu, ktore´ho aj roky po skoncˇeni´ vojny povazˇuju´ za nezvestne´ho. Za´pisky mlade´ho umelca odhalˇuju´ oficia´lne lzˇi a zaka´zanu´ pravdu o Stalinovej brutalite. Jeho tragicky´ milostny´ pri´beh Sasˇu spreva´dza cely´m sˇtu´diom na divadelnej sˇkole a upevnˇuje jej odhodlanie prezˇitˇ na javisku tisi´ce iny´ch zˇivotov. Po skoncˇeni´ sˇkoly zi´ska angazˇma´n v Leningrade, kde sa Andrej, teraz uzˇ apara´tnik komunistickej strany, sta´va cenzorom jej pra´ce. Kedˇ vyjde najavo tajomstvo z minulosti, Sasˇine ambi´cie prudko narazia na Andrejovu oddanostˇ strane a musi´ sa rozhodnu´tˇ, cˇi jej sny skutocˇne stoja za nevyhnutne´ obete. Azˇ na konci sa spolu s nˇou dozvieme, cˇi – ako hovorievala jej stara´ mama – naozaj vsˇetko dobre dopadne.
Products specifications
Název v originále A Train to Moscow
Druh sortimentu eKniha
Autor Elena Gorokhova
Značka Aurora
Pořadí vydání 1. vydání
Počet stran 288
Interní kód 0424257
Produktový manažer Barbora Cigánková (barbora.olsakova@knihcentrum.cz)
Vše o e-knihách
Vývoj ceny