NOVINKA ROBERTA BRYNDZY – Anděl smrti. Předprodej zahájen!

Soutěž o 3 knihy Miloslav Stingl: Biografie cestovatelské legendy

Soutěžíme o nádhernou knihu Stingl Miloslav: Biografie cestovatelské legendy. 3 výtisky čekají na výherce!

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA

Výherci

1. Miroslav Geisselreiter
2. Nelly Pařízková
3. Rita Pužmanová

Všem blahopřejeme !!!

* * * * * 
Soutěžíme o nádhernou knihu Stingl Miloslav: Biografie cestovatelské legendy. 3 výtisky čekají na své výherce!

Nakupte v období od 1. 5. do 31. 7. 2017 jakoukoliv knihu, jejímž autorem je Miloslav Stingl, v e-shopu KNIHCENTRUM.cz a pošlete nám na e-mail: websoutez@knihcentrum.cz číslo své objednávky.

3 soutěžící, které vylosujeme, se stanou majiteli úžasné knihy STINGL MILOSLAV: BIOGRAFIE CESTOVATELSKÉ LEGENDY.

Miloslav Stingl 

Život cestovatele, etnografa, vědce a spisovatele JUDr. et PhDr. Miloslava Stingla patří bezesporu k nejpozoruhodnějším lidským příběhům dvacátého století. Zažil blokádu Kuby, objevil ruiny mayských měst, rodil eskymácké děti v Arktidě. V době neprodyšně uzavřených státních hranic a bez ohledu na politickou situaci procestoval 150 zemí a teritorií celé planety, podniknul 14 cest kolem světa, ovládl 17 světových jazyků a dialektů.

Na cestách strávil přes 20 let. Stal se celosvětově uznávaným spisovatelem, který přibližuje milionům čtenářů po celém světě život za hranicemi jejich země. Své výzkumy uveřejnil ve 43 knihách, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků, a je tak jedním z nejprodávanějších českých spisovatelů všech dob. Je jediným Čechem, jehož přijal indiánský kmen za svého náčelníka.Úplná pravidla 

1. KNHCENTRUM.CZ, s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507, vyhlašuje soutěž pod názvem „Soutěž o 3 knihy Miloslav Stingl: Biografie cestovatelské legendy“, a to za podmínek níže uvedených.

2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je KNIHCENTRUM.CZ s. r. o.

3. Soutěž probíhá v období od 1. května 2017 do 31. července 2017 do 23,59 hod. v internetovém knihkupectví KNIHCENTRUM.cz. 

4. Výherci soutěže získají knihu Miloslav Stingl: Biografie cestovatelské legendy při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.

5. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník internetového knihkupectví www.KNIHCENTRUM.cz, který v rozhodném období správně zodpoví soutěžní otázky a zašle je na e-mail: websoutez@knihcentrum.cz. Z jedné e-mailové adresy bude do soutěže přijata pouze jedna odpověď. 

6. Knihu Večery v Umbrii získají 3 soutěžící, kteří nám zašlou správné odpovědi na naše soutěžní otázky na e-mail: websoutez@knihcentrum.cz a které vylosujeme. Chcete-li vyhrát, musíte v období od 1. 5. do 31. 7. 2017 nakouit jakoukoliv knihu, jejímž autorem je Miloslav Stingl, v e-shopu KNIHCENTRUM.cz a poslat nám na e-mail: websoutez@knihcentrum.cz číslo své objednávky.

7. Výherci budou zveřejněni na internetových stránkách e-shopu KNIHCENTRUM.cz do pěti pracovních dnů po ukončení soutěže. Výherci budou zároveň kontaktováni e-mailem. 

8. Cena bude výhercům zaslána do dvou týdnů po ukončení soutěže. 

9. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci KNIHCENTRUM.CZ s. r. o. a společnosti ve skupině PEMIC a. s., jakož i osoby blízké těmto zaměstnancům dle definice stanovené zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky. 

10. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže. 

11. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu. 

12. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.

13. Pokud výherce po doručení výhry s touto výhrou nebude souhlasit, může ji zalsat poředatli zpět na své vlastní náklady.

14. Jakmile soutěžící projeví zájem účastnit se této soutěže dává KNIHCENTRUM.CZ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, fotografie a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení KNIHCENTRUM.CZ a má za následek vyloučení z další účasti v této soutěži, včetně ztráty nároku na předání ceny, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

15. Účastí v této soutěži dává soutěžící souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie, adresa, e-mailová adresa a jiné záznamy mohou být použity pro účely propagace KNIHCENTRUM.CZ včetně zasílání obchodních sdělení a KNIHCENTRUM.CZ může zdarma použít veškeré slovní projevy, fotografie a jiné záznamy soutěžícího, které pořídila v souvislosti s pořádáním, vyhodnocením této soutěže a předáním výhry, a to na období 5 let od počátku této soutěže. 

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Nenechejte si uniknout zajímavé články!
Informace o nových článcích, soutěžích, knihách a akcích Vám rádi pošleme e-mailem.
Související produkty
Like

Latest articles

Uháčkujte a upleťte si krásné dekorace. Máme pro vás slevu 40 % na 3 háčkovací knížky a jednoho praktického průvodce pletením košíků. Akce platí od 16. do 27. 4. 2024.
Krakowiec je malé městečko na dnešní Ukrajině. Místo má pohnutou historii plnou konfliktů. Politických, vojenských i náboženských. Knížka je holdem místu, kde se nikdy nežilo lehce, stejně jako lidem, kterým nezbylo než zatnout zuby a rvát se s osudem.
Zastavte se letos na již 7. ročník největšího severomoravského vinařského festivalu Ostrava žije vínem, který se uskuteční 11. 5. 2024.