Začít hrát
 

E-kniha

Kapitoly z didaktické gramatiky

se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku
Manufacturer: Karolinum

IHNED po uhrazení objednávky si můžete stáhnout e-knihu.

Availability: e-kniha IHNED ke stažení
169 Kč
169 Kč
Label
Milan Hrdlička se v monografii, v níž shrnuje své badatelské poznatky a dlouholeté pedagogické zkušenosti, zastavuje u chápání pojmu gramatika, pojednává o vybraných druzích mluvnických popisů přirozeného jazyka a poukazuje na specifika a přínos gramatiky didaktické. Zabývá se rovněž otázkami akvizice jazykového kódu a rolí gramatiky ve vyučovacích metodách cizích jazyků, zvláště v metodě komunikační. Pozornost věnuje také principům výběru a uspořádání mluvnické látky, výkladu neparalelních gramatických kategorií a jevů, názorům na obtížnost určitých kapitol české mluvnice z pohledu nerodilých mluvčích aj. Nabízí též přístupný, názorný, prakticky orientovaný výklad náročnějších gramatických kapitol, např. užití primárních prepozic, zásad slovosledu v češtině, řečové distribuci (ne)dokonavých sloves. Publikace je určena širokému okruhu zájemců o češtinu jako jazyk cizí a druhý.
Products specifications
Podnázev se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku
Druh sortimentu eKniha
Autor Milan Hrdlička
Značka Karolinum
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1. vydání
Počet stran 106
Interní kód 0425412
Produktový manažer Barbora Cigánková (barbora.olsakova@knihcentrum.cz)
Vše o e-knihách
Vývoj ceny