Jan A. Novák o templářích a zednářích

Koncem ledna byl hostem Domu knihy spisovatel, publicista, novinář a fotograf Jan A. Novák. Je autorem mnoha knih, jejichž téma se týká především záhad. Píše také literaturu faktu, populárně naučné publikace a sci-fi povídky.
Jan A. Novák je spisovatel, publicista, novinář a fotograf zabývající se především popularizací vědy a techniky, záhadami, historií a přírodou. Vystudoval střední průmyslovou školu jaderné techniky a vysokou školu zemědělskou, pracoval v Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství a lesnictví. Současně se věnoval potápění a fotografování pod vodou, publikoval v časopisech Živa, Lidé a země a vydal první knihu (Potápěči bez moře, Albatros). Roku 1988 nastoupil jako redaktor časopisu Potápěč, po roce 1989 vystřídal několik deníkových a časopisových redakcí, z nichž většina existovala jen krátce (Občanský deník, Český deník, Telegraf, Prostor, Národní listy, Lidová demokracie). Po zániku posledního z nich pracoval 4 roky v MF Dnes a od roku 2006 až 2011 v Hospodářských novinách. Nyní působí ve svobodném povolání, spolupracuje s několika redakcemi, provozuje vlastní web Novákoviny. Je autorem mnoha knih, jejichž téma se týká především záhad. Píše také literaturu faktu, populárně naučné publikace a sci-fi povídky.

Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě

Osud řádu templářů, jehož se báli i panovníci, jitří fantazii dodnes. Proč se nechal zlikvidovat a kam se poděly jeho obrovské majetky? Mnozí věří, že vše se přelilo do organizací ještě mocnějších. Dlouhé prsty zednářů sahají do vlád, finančnictví i podsvětí. Dějinná úloha je přisuzována i jiným tajným společnostem, třeba iluminátům.

Dnes se potkáváme zejména kvůli vaší poslední knize Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě. Jak probíhal výběr spolků, které budou zařazeny ve vaší knize?

Já jsem se snažil, aby to bylo spíše takové faktické. Dnes se o tajných společnostech a konspiračních teoriích mluví hodně a mnoho z toho je výmysl. Snažil jsem se do knihy dát něco, kde je možné se opřít o realitu a vzít to i trochu historicky. To byla taková ta hlavní kritéria pro můj výběr.

V čem jsou konspirační teorie pro lidi tak zajímavé? Je to i proto, že chtějí na někoho ukázat a obvinit ho z toho, že se teď nemáme dobře?

Určit je to také jednoduché vysvětlení. Hodně lidem, kteří jsou se sebou nespokojeni, dělá dobře, když mohou ukázat na někoho, kdo za to může.

Jaká je obrana proti konspirátorům? Jak se proti nim bránit?
Ono je to strašné těžké, protože když něco řeknete, lidé, kteří tomu věří, začnou být agresivní.

Spikleneckým teoriím se můžeme i smát, ale je pravda, že historie ukázala, že mnoho pokřivit veřejné mínění natolik, že dojde k rozvratům. Mohlo by se to znova stát?

Nechci být špatným prorokem, ale pravda je, že ty symptomy nevypadají tak dobře. Když si to vezmu, tak lidé se nikdy neměli tak dobře jako dnes a přitom je hodně lidí nespokojených.

Zajímalo by mě, zda jste zkusil oslovit spolek zednářů v průběhu sbírání materiálů?
Já jsem to nezkusil, ale pokusili se mě oslovit lidé, kteří tvrdili, že jsou zednáři. Ono se to nedá úplně ověřit, ale nechtěl jsem být v čemkoliv zapojen, jsem individualista.

Na jaké nejčastější mýty jste narazil?
Těch mýtů je hodně a těžko se rozpoznává, co je a není mýtus. Templáři i zednáři fungují na tajném principu a to vede k tomu, že vznikají různé legendy. Kolem templářů se hodně povídá o tom, že zakopali spoustu pokladů a jde o to zjistit, zda vůbec ty majetky měli.

Na jaké překážky jste při sběru materiálů narážel?
Především na svou lenost. Jinak moc překážky nebyly, spíše bylo na knihu málo času.

Jste autorem velmi různorodých knih. Od sopek, cestování či historii. Jsou hlavním kritériem při psaní vaše zájmy nebo máte takovou poptávku?

Z velké části mě ty věci zajímají, ale jsem schopen jako novinář napsat v podstatě cokoliv.

Besedu moderovala: Sandra Procházková
Nenechejte si uniknout zajímavé články!
Informace o nových článcích, soutěžích, knihách a akcích Vám rádi pošleme e-mailem.
Související produkty
Picture of Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě
Čeština
Like

Latest articles

Příroda je mocná čarodějka a posílíme-li vzájemné vztahy, může být také mocnou léčitelkou. Nejen o sepětí člověka a přírody, ale také o nové moderní metodě zvané lesní terapie jsme si povídali s jedním z prvních certifikovaných průvodců ve svém oboru Alešem Miklíkem. Ten nám představil i svou novou knihu.
Roger, Ana, Oskar a Renata se narodili před druhou světovou válkou. Jejich blízcí obětovali vše, aby je zachránili. Děti se dostaly do různých rodin a byly nucené zapomenout na minulost. To, jak se jmenují, z jaké země pocházejí a jakou víru vyznávají. Po válce se můžou vrátit ke svým kořenům, jenomže najednou zjišťují, že to není vůbec jednoduché.
Pokud jste četli autorčinu první knihu „Hory zpívají“ a byli jste z ní unešení stejně jako já, pak zbystřete! Nguyen Phan Que Mai vyšel v nakladatelství Jota nový titul s názvem „Dítě prachu“ a je FANTASTICKÝ!