NOVINKA ROBERTA BRYNDZY – Anděl smrti. Předprodej zahájen!

BIOGRAFIE CESTOVATELSKÉ LEGENDY

Významný český cestovatel a spisovatel MILOSLAV STINGL po desítkách let zarytého mlčení souhlasil se zpracováním a zveřejněním svého neuvěřitelného životního příběhu. Úkolu se chopil ADAM CHROUST a strávil nad ním přes čtyři roky.
Významný český cestovatel a spisovatel MILOSLAV STINGL  po desítkách let zarytého mlčení souhlasil se zpracováním  a zveřejněním svého neuvěřitelného životního příběhu. Úkolu se chopil ADAM CHROUST a strávil nad ním přes čtyři roky.

Jak vznikala kniha Miloslav STINGL: Biografie cestovatelské legendy, oceněná prestižní literární cenou Magnesia Litera v kategorii Litera za nakladatelský počin, a kolik vám to zabralo času?
MS: Díky rozhovorům s magistrem Chroustem, protože otázky, které mi nebyly donedávna nikdy položeny, zazněly až díky dlouhým rozhovorům, které jsme po léta vedli.

ACH: Předně jsem za Miloslavem Stinglem na začátku nepřišel s prosbou, abychom spolupracovali na jeho biografii. Naše opatrné námluvy trvaly skoro dva roky. Ještě jako student moderních dějin na Masarykově univerzitě jsem v roce 2012 získal svolení pana doktora napsat o jeho životě diplomovou práci. Snad měl jako bývalý univerzitní pedagog pochopení pro snažení mladíka, který se narodil nedlouho před jeho šedesátinami. Trpělivě mi zodpověděl na tisíc otázek a z šedesáti hodin poutavého vyprávění vznikla jednoduchá osa jeho života, s níž se dalo později celkem slušně pracovat a dokumentární formou ji rozvíjet. Tehdy mi pootevřel dveře k jeho příběhu a krok za krokem jsme si začali budovat vzájemnou důvěru. Až po dalších dvou letech, kdy se z nás stali přátelé, opatrně na podzim roku 2014 souhlasil s tím, že naše častá setkání využijeme k práci na jeho biografii. Nesmírně si vážím toho, že pan doktor dovolil, abych s minimem zkušeností napsal jeho biografii právě já. Dlouho jsem nemohl pochopit, proč spisovatel, jemuž vyšlo na světě přes 17 milionů výtisků knih, vložil tolik osobní důvěry právě do mých rukou. Věřím, že potřeboval pozorného posluchače, který ho bude povzbuzovat ve vyprávění, zajímat se o detaily jednotlivých příběhů a ve vhodný okamžik překvapí nečekanou otázkou. Posluchače, kterému bude moci plně důvěřovat. Přítele, jenž nehledá senzaci. Na historii mě vždy nejvíce bavily neobyčejné příběhy lidí, jejichž osudy by nevymyslel sebelepší scenárista. Od prvního setkání s panem doktorem Stinglem jsem tušil, že mohu poodkrýt jeden z nejpozoruhodnějších lidských příběhů dvacátého století. Světově známý spisovatel, jenž prožil přes dvacet let na cestách po celém světě, setkával se s prezidenty, panovníky a významnými osobnostmi, byl přítomen řadě událostí mezinárodního významu a ve svém oboru dosáhl absolutního maxima. Zároveň o jeho životě paradoxně nebyly známy žádné podrobnosti. Tolik otazníků a tajemství mě neskutečně přitahovalo. Dlouhá léta jsem chtěl napsat knihu o životě Miloslava Stingla, která svojí koncepcí bude první svého druhu. Biografii plnou stovek fotografií, malovaných ilustrací, výklopných map, přímých řečí a citací z knih, publikaci, jež překoná hranice svého žánru. Byl to velmi neskromný cíl a řada lidí z mého okolí nevěřila, že se to někdy povede. Vybalancovat v textu Stinglovo vyprávění, vybrané úryvky z knih a popis jeho života bylo asi to nejnáročnější na celé koncepci knihy. Čtenář měl získat při jejím procházení pocit, že sedí s Miloslavem Stinglem u praskajícího krbu se sklenkou dobrého vína, listuje starými knihami a naslouchá jeho vyprávění. Od počátku jsme s Nakladatelstvím JOTA chtěli připravit knihu bez kompromisů tak, aby měli čtenáři maximální zážitek. Po více než 5 500 hodinách náročné práce celého přípravného týmu vznikla výpravná biografie o 540 stranách, doplněná oboustrannou ručně malovanou nástěnnou mapou světa, CD s rozhlasovými pořady, DVD s filmovými nahrávkami a kopií cestovního pasu s dobovými vízy. Všechny prvky se vzájemně doplňují a vytvářejí nedělitelný celek.

Jak se vám spolupracovalo?
MS: Musím říct, že velice příjemně a s knihou jsem velice spokojen. Vůbec jsem zastáncem řecké formy dialogu, kdy je kvalifikovaný tazatel, který dovede nesmírně obohatit rozhovor. Bez cílených dotazů bych si na řadu věcí už nevzpomněl. Adama považuji za mladého, velice perspektivního člověka mimořádné inteligence, který má kromě svého historického vzdělání i jednu přednost, jíž si jako spisovatel vážím. Vládne krásnou češtinou. Vytvořil jsem si k němu díky naší mnohaleté spolupráci speciální vztah a beru ho jako svého dalšího syna. Kdybych měl nějakou volnou dceru, dal bych mu ji okamžitě za manželku. Ale vzhledem k tomu, že má hodně nápadnic a já nedostatek volných dcer, výsledek je značně nejistý.

ACH: Každý, kdo Miloslava Stingla osobně zná, může potvrdit, že se v jeho přítomnosti cítí velmi příjemně. Je neuvěřitelně skromný a pokorný. I přes všechny výjimečné věci, které v životě dokázal, svoje zásluhy nikdy nevyzdvihoval. Ve svých knihách o sobě téměř nepsal, vždy galantně přenechával místo někomu jinému, v konverzaci vždy chválí druhou stranu a sám sebe upozaďuje. Je to opravdový mistr komunikace a za všech okolností se chová jako gentleman. Poté, co jsem ho seznámil s tím, jak chci knihu koncepčně uchopit, do její podoby nijak nezasahoval. Měli jsme spolu dohodu, že se mohu zeptat úplně na cokoli. A byli jsme také domluveni, že kdyby nechtěl odpovídat, tak mi to na rovinu řekne. Ale to se ani jednou nestalo. Odpověděl na všechny otázky, i když jsem občas cítil, že mu to není příjemné. Za jeho otevřenost si ho velmi vážím. Bez ní by totiž v této podobě kniha nikdy nevznikla. Finální text samozřejmě dostal k autorizaci.

Můžete poodhalit neuvěřitelný příběh s kufry? Čtenáře určitě pobaví i historka s novým kotlem.
ACH: V prosinci 2014 byla třeskutá zima a s panem doktorem jsme zrovna byli na přednášce v Olomouci, když u Stinglů doma prasknul kotel. Paní Stinglová volala z Prahy, že už doma několik dnů mrzne a pan doktor se má připravit na polární podmínky. Zavolal jsem kamarádovi do Poděbrad, který je servisní technik, aby zachránil situaci, a ten, když chodil po domě a hledal různé trubky a kontroloval topení, zjistil, že se do některých místností nemůže dostat. Jednoduše nešly otevřít dveře. Byli jsme naprosto v šoku, když jsme objevili, že několik místností v jeho vile bylo doslova až po strop zaskládáno cestovatelskými kufry a knihami. Na každou svou cestu totiž pan doktor vyrážel s jedním až dvěma kufry a vracel se většinou se sedmi až deseti. A bizarní bylo, že od roku 1951 žádný z těchto kufrů neotevřel. Dohromady jsme napočítali 280 nikdy nevybalených kufrů, k nimž se brzy přidalo 150 velkých beden naplněných dalšími archivními materiály. MS: K tomu bych jen dodal, že vše špatné je pro něco dobré a nebýt porouchaného kotle, kniha by vypadala úplně jinak.

Kde se nyní nacházejí cestovní kufry a bedny plné obrovského množství dokumentů, které byly dlouhá léta uloženy ve vile pana Stingla, a jak jste je zapracovával do knihy?
ACH: Miloslav Stingl mi dal k dispozici to nejcennější a nejtajnější, co měl. Svůj archiv, který si živelně budoval přes pětašedesát let. Představte si desetitisíce nesetříděných a pomíchaných stran různých dokumentů, dopisy v řadě jazyků bez původních obálek, filmové scénáře, hory diáků a negativů, přes sto tisíc nepopsaných fotografií, tašky napěchované vizitkami dávno zapomenutých kolegů a přátel, kompletní fototechniku a mnoho dalšího. K archivu, jak si ho většina z nás představujeme, to mělo na míle daleko. V první fázi bylo třeba všechny písemnosti zevrubně projít, roztřídit do stovek šanonů a průběžně vybírat nejzajímavější materiály. Dá se říci, že nejprve jsem musel vytvořit archiv, z něhož bylo možné následně čerpat. Byla to asi nejnáročnější část celé práce na knize. Nikdo nedokázal odhadnout, kolik času procházení archivu zabere a co použitelného přinese. Na několik dní přijela pomoci Boženka Štofková, ředitelka Nakladatelství JOTA, s tříděním fotografií i části archivu pomáhal také Štěpán Rusňák, který se velkou měrou zasloužil o to, že kniha vznikla. Materiály máme nyní bezpečně uložené v depozitáři a připravujeme jejich digitalizaci. Je to opravdový poklad, jehož mapování není zdaleka u konce. I proto jsme celou akci nazvali OPERACE TUTANCHAMON. MS: Poslední kufr je v Saúdské Arábii. Před třiceti lety jsem plul na lodi, která ztroskotala v Rudém moři, a když nás místní vláda po několika dnech zachránila a ubytovala v krásném hotelu, pro velkou radost jsem ho tam zapomněl. Takže pokud někdo z vašich čtenářů plánuje cestu do této krásné země, nezapomeňte mi ho prosím vyzvednout v Rijádu.

Dokážete odhadnout, jaké procento času vám zabralo samotné psaní knihy v porovnání s veškerou další prací, kterou jste před jejím vydáním musel absolvovat?
ACH: Každý detail v knize má své místo a reprezentuje celkem 5 500 hodin, které jsme do celého projektu s lidmi z autorského týmu společně vložili. Můj díl přesáhl 4 000 hodin, v posledním roce a půl jsem na knize pracoval často čtrnáct hodin denně. Celkem jsme s panem Stinglem realizovali přes 200 osobních setkání a více než 1 700 telefonátů. Denní rekord je, pokud se správně pamatuji, jedenáct hovorů. Zhruba 700 hodin jsem odpracoval na všech mapách a další grafice, stejné množství času zabralo základní třídění archivu a příprava podkladů pro DVD a CD, 2 600 hodin setkávání, telefonáty a samotné psaní. Jen ilustrátorka Eliška Chytková na všech kresbách strávila přes 800 hodin, rozsáhlou práci odvedl tým okolo Petra a Jany Horkých, již pro knihu připravovali DVD, Tomáš Černý při zpracování CD a především Štěpán Rusňák, který byl u projektu od samého počátku, přispěl řadou skvělých nápadů a pomohl knihu dopracovat do současné podoby. Pečlivá editorka Kamila Hladká kontrolovala mnohokrát každý odstavec a grafička Veronika Cágová nad našimi šílenými nápady strávila přes pět týdnů usilovné práce, aby vše zrealizovala tak, jak jsme si přáli. Když se ohlédnu zpět, je skoro těžké uvěřit, jak mimořádný tým se okolo knihy vytvořil a táhl za jeden provaz.

Jak prožívala cestování svého muže paní Stinglová?
ACH: Pochopitelně to pro ni bylo velmi náročné. Pan doktor Stingl cestování porovnává s povoláním námořníků. Tím, že byl ve světě, nemohl být zároveň doma. Díky své ženě Janě, která se ujala role trpělivé matky, mohl cestovat a splnit si všechny své cestovatelské i vědecké sny a cíle. Nebýt jí, řadu věcí by nedokázal. Navíc je to kynoložka evropské úrovně.

Setkáváte se s panem Stinglem i poté, co jste dokončil knihu? Stali se z vás přátelé?
ACH: Samozřejmě. Pro mě osobně celý projekt a především intenzivní spolupráce s panem doktorem představovala obrovskou profesní i osobní školu života. Je mezi námi rozdíl dvou generací a najít si k sobě cestu byla na obou stranách perná práce plná porozumění a respektu k tomu druhému. Až poté, co se nám to povedlo, začali jsme pracovat na knize. Po jejím dokončení připravujeme další společné projekty a naše setkání tak mají správný náboj. Práce zdaleka nekončí.

Inspirovala vás spolupráce s Miloslavem Stinglem k cestování? Které země, jež navštívil, vám učarovaly natolik, že byste se tam chtěl sám podívat?
ACH: Miloslav Stingl patří k poslední generaci cestovatelů, která měla štěstí, že poznala řadu oblastí nedotčených moderní civilizací a některá etnika na úrovni doby kamenné. Nejvíce mě zaujalo Stinglovo vyprávění o atmosféře Havany včetně setkání s Fidelem Castrem během kubánské krize v roce 1962 nebo první expedici do odlehlých kubánských hor za indiány kmene Yateras v roce 1964. Ostrov svobody je proto na mém žebříčku velmi vysoko. Z pozdějších cest pana doktora Stingla mě nejvíce zaujal jeho pobyt mezi lidojedy v pralesích Nové Guineje v roce 1968, soukromé setkání s Jeho Svatostí dalajlamou v Dharamsale či cestování po boku švýcarského spisovatele a záhadologa Ericha von Dänikena Oceánií v polovině sedmdesátých let. V delším horizontu plánuji cestu kolem světa, která by mapovala Stinglem navštívená místa a jejich podobu po více než padesáti letech od doby, kdy je zachytil on.

Chystáte ještě nějaký společný projekt?
ACH: Máme před sebou náročnou digitalizaci Stinglova archivu, ze kterého máme v plánu připravit multimediální expozici. Rádi bychom též jeho životní příběh zpracovali v novém dokumentárním filmu.

Cestuje ještě pan Stingl i v současné době?
Velmi rád cestuje po České republice a znovu se vrací do míst, kde jako malý chlapec prožíval první malá cestovatelská dobrodružství. Pokud mu to zdraví dovolí, rád by absolvoval plavbu Středozemním mořem a zavzpomínal na staré časy, kdy jedenáctkrát obeplul planetu. Lodě miluje a před lety mu kamarádi podobnou plavbu nadělili. A protože je životní optimista, stále věří, že se ještě podívá na Novou Guineu za indiány svého oblíbeného kmene Kumu.

Pracujete momentálně na nějaké další knize?
MS: Samozřejmě bych si přál, abych ještě napsal knihu, ale nemohu říkat hop, dokud nepřeskočím. Mám zásadu, že nikdy nemluvím o svých rozepsaných knihách. Nechme se překvapit. Dokud budu mít dost sil, chci se stále setkávat na besedách s lidmi, kteří mají zájem poznávat svět a jsou ochotní na sobě pracovat. Plánuji psát knihy, stále trošku cestovat a být užitečný. Tedy to, co jsem chtěl celý život.

ACH: Velmi bych si přál, aby projekty, které v budoucnu představím či se na nich budu jakkoli podílet, lidem přinášely radost, inspiraci a chuť překonávat svoje limity a hranice. S knihou plánujeme ještě řadu akcí, od rozhlasových či televizních pořadů po účast na několika festivalech. Spolu s nakladatelstvím připravujeme vše potřebné, aby mohla biografie co nejdříve vyjít v němčině a následně v angličtině, a objevila se tak i na několika zahraničních trzích. Od začátku roku 2017 pracuji na řadě nových aktivit, které se týkají psaní, cestování i podnikání. Plánů mám spoustu a moc se těším na další výzvy.

_______________________________________________________________

MILOSLAV STINGL (86)
Život cestovatele, etnografa, vědce a spisovatele JUDr. et PhDr. Miloslava Stingla patří bezesporu k nejpozoruhodnějším lidským příběhům dvacátého století. Zažil blokádu Kuby, objevil ruiny mayských měst, rodil eskymácké děti v Arktidě. V době neprodyšně uzavřených státních hranic a bez ohledu na politickou situaci procestoval 150 zemí a teritorií celé planety, podniknul 14 cest kolem světa, ovládl 17 světových jazyků a dialektů. Na cestách strávil přes 20 let. Stal se celosvětově uznávaným spisovatelem, který přibližuje milionům čtenářů po celém světě život za hranicemi jejich země. Své výzkumy uveřejnil v 43 knihách, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků a je tak jedním z nejprodávanějších českých spisovatelů všech dob. Je jediným Čechem, jehož přijal indiánský kmen za svého náčelníka.

ADAM CHROUST (28)
Vystudoval moderní dějiny na Masarykově univerzitě v Brně, působí jako dokumentátor, producent a projektový manažer. Jako jediný získal svolení podrobně zmapovat pozoruhodný životní příběh cestovatele a spisovatele Miloslava Stingla. Práci na knize, následně oceněné prestižní Magnesií Literou za nakladatelský čin roku, se intenzivně věnoval několik let dohromady přes čtyři tisíce hodin.

Text: Kateřina Žídková, Adam Chroust
Nenechejte si uniknout zajímavé články!
Informace o nových článcích, soutěžích, knihách a akcích Vám rádi pošleme e-mailem.
Související produkty
Čeština

Stingl Miloslav Biografie cestovatelské legendy

4.0 4
1598 1310
IHNED odesíláme
Like

Latest articles

Uháčkujte a upleťte si krásné dekorace. Máme pro vás slevu 40 % na 3 háčkovací knížky a jednoho praktického průvodce pletením košíků. Akce platí od 16. do 27. 4. 2024.
Krakowiec je malé městečko na dnešní Ukrajině. Místo má pohnutou historii plnou konfliktů. Politických, vojenských i náboženských. Knížka je holdem místu, kde se nikdy nežilo lehce, stejně jako lidem, kterým nezbylo než zatnout zuby a rvát se s osudem.
Zastavte se letos na již 7. ročník největšího severomoravského vinařského festivalu Ostrava žije vínem, který se uskuteční 11. 5. 2024.