Připravujeme

Katalog podpůrných opatření (Obecná část)

Brožovaná bez přebalu lesklá
pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání
28.02.2023
Manufacturer: Wolters Kluwer

Připravovaná novinka. Expedujeme do dvou pracovních dnů po vydání.

Availability: NOVINKA připravovaná
485 Kč
Annotation

Obecná část Katalogu podpůrných opatření tvoří společný úvod všem dalším dílčím částem. Každá publikace je však využitelná i sama o sobě.

Obecná část Katalogu přináší základní fakta a pravidla poskytování podpůrných opatření žákům se SVP, bez ohledu na příčinu jejich znevýhodnění. Popisuje i působnost a výsledky činnosti školských poradenských zařízení při podpoře žáků a škol. Podrobně specifikuje aplikaci podpůrných opatření 1. stupně z pohledu škol a pedagogů.

První část obecné části Katalogu PO uvádí čtenáře do problematiky podpůrných opatření. Popisuje proces souvisejí s jejich přiznáváním a aplikací ve škole. Rámově charakterizuje jejich obsah. Přestože celý katalog je cílen primárně na žáky základních škol, v této části nalezne čtenář i zvláštnosti aplikací podpůrných opatření ve středoškolském vzdělávání. Jsou zde uvedena i specifika vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem i charakteristika neškolských zařízení participující na péči o žáky se SVP. Ve vztahu k žákům s poruchami chování jsou zmíněna i střediska výchovné péče.

Ve druhé části publikace je uvedena podrobná charakteristika jednotlivých oblastí podpůrných opatření, a to zejména v kontextu aplikace podpůrných opatření 1. stupně. Ta jsou v podstatě opatřeními dobré pedagogické praxe. Jedná se o takovou úpravu vzdělávacího prostředí a vzdělávacích postupů přispívajících k nastavení takového vzdělávacího prostředí, které je prospěšné všem žákům a působí jako prevence selhávání a školní neúspěšnosti.

V závěru obecné části Katalogu jsou uvedena podpůrná opatření, která sice nejsou v legislativních normách výslovně uvedena, přesto jsou podstatná k nastavení optimálních vzdělávacích podmínek u všech žáků. Jedná se např. o podporu třídního klimatu, mimoškolní pobyty či specifika školní tělesné výchovy.

Autoři předložené publikace věří, že Katalog podpůrných opatření přispěje k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků se znevýhodněním (nejen) ze zdravotních důvodů. A s jeho pomocí se školám podaří naplnit zásady stanovené zejména § 16 školského zákona.

Products specifications
Podnázev pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání
Druh sortimentu Kniha
Autor Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová, Jan Michalík
Značka Wolters Kluwer
Vychází 28.02.2023
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1. vydání
Vazba Brožovaná bez přebalu lesklá
Interní kód 0402655
Produktový manažer Tereza Wawreczková (tereza.wawreczkova@pemic.cz)
Ceny dopravy
Vývoj ceny